Make your own free website on Tripod.com

Bioteknologi Malaysia


Home
Our Products
Contact Us
Our Location

Pada akhir tahun 1970-an, bioteknologi malaysia mulai dikenal sebagai salah satu revolusi teknologi yang sangat menjanjikan pulangan lumayan di abad ke 20 ini.

Pentingnya bioteknologi malaysia secara strategik dan potensinya untuk menyumbang dalam bidang pertanian, pendidikan, kesihatan, sumber alam dan semulajadi mulai menjadi kenyataan yang semakin berkembang

Kejayaan bioteknologi malaysia Malaysia KEJAYAAN industri bioteknologi malaysia yang masih muda di Malaysia kini boleh dibanggakan. Ia adalah berkat kesungguhan pakar dan ahli sains tempatan dalam membangunkan bidang bioteknologi malaysia. Sokongan daripada kerajaan yang menyediakan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang menyeluruh turut membantu kejayaan itu.

Kebanyakan aktiviti penyelidikan dan pembangunan (P&P) dalam bidang bioteknologi malaysia kini dijalankan di sektor awam.

Untuk memperkenalkan dan menyelaraskan aktiviti bioteknologi malaysia di sektor awam maka National Biotechnology Directorate (BIOTEK) ditubuhkan.

Selain menjalankan dua tugas penting itu, BIOTEK turut berusaha mempromosikan penyertaan sektor awam dan swasta serta kesedaran awam terhadap kepentingan bioteknologi malaysia dalam masyarakat dunia.

Di peringkat nasional terdapat tujuh kategori bioteknologi malaysia yang menjadi tumpuan negara untuk dimajukan.

Tujuh kategori itu ialah biologi molekul, biologi tumbuhan, biologi haiwan, biologi perubatan, biologi alam sekitar dan industri, biofarmasi dan bioteknologi malaysia makanan.

BIOTEK turut menubuhkan National Biotechnology and Bioinformatics Network dan ia merupakan rangkaian ICT yang akan mempromosi perkongsian pengetahuan dan maklumat di kalangan komuniti bioteknologi malaysia.

Setakat hari ini, Malaysia berjaya menghasilkan sebanyak 10 produk bioteknologi malaysia dan dua daripadanya kini telah dikomersialkan iaitu produk `biological reagents' dan vaksin denggi.

Lapan produk bioteknologi malaysia lain yang dihasilkan itu ialah beras transgenic, anti kanser daripada mempisang, kit pengesan penyakit malaria, kit pengesan penyakit denggi, kit pengesan penyakit Japense Excephalitis, orkid wangi, tulips dan agen kawalan nyamuk Bacullis Spheras.

Kejayaan lain yang turut dicapai Malaysia ialah apabila dapat mempatenkan produk perkembangan bioplastik (development or bioplastic) dan pati Tongkat Ali dan Pegaga (extract of Tongkat Ali and Pegaga).

Kedua-dua produk yang dipatenkan itu adalah hasil kerjasama penyelidikan di antara Malaysia dan Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Bagi memastikan aktiviti penyelidikan dan pembangunan (P&P) terpelihara hak ciptanya maka empat produk P&P bioteknologi malaysia yang lain turut dipatenkan.

Produk-produk itu ialah kit pengesan Brugia Malayi, gen dari virus denggi untuk vaksin, gen dari virus denggi untuk rawatan dan menentukan gen dari adenovirus.

Selain itu, pencapaian cemerlang Malaysia dalam bidang berkenaan ialah menghasilkan lima proses untuk bioteknologi malaysia.

Proses-proses itu ialah jus jernih (clarified juice), penyuburan tulip mengikut keperluan (cultivation of tulip under condition), prototaip kit pengesan penyakit pembawa tifoid (phototype kits for diagnosis of Typhoid carrier), perkembangan semburan vaksin untuk Pasteurella (development of spray vaccine for Pasteurella) dan menyuntik bakteria sebagai baja tiruan (bacterial innoculants as biofertiliser).

Menyedari kepentingan bidang bioteknologi malaysia dalam era ini maka beberapa langkah untuk memantapkan aktiviti bioteknologi malaysia di negara ini dilakukan dari semasa ke semasa. Justeru aktiviti P&P dalam bidang itu dipergiatkan dan setakat ini, sebanyak enam penemuan yang membanggakan berjaya ditemui.

Enam penemuan itu ialah empat gen berkaitan beras dan orkid dan dua gen berkaitan virus Japanese Encephalitis

Image hosting by Photobucket Image hosting by Photobucket

KLIK DI SINI

Join the Mailing List
Enter your name and email address below:
Name:
Email:
Subscribe  Unsubscribe 
Free Mailing Lists from Bravenet.com

Image hosting by Photobucket Image hosting by Photobucket Image hosting by Photobucket Image hosting by Photobucket

KLIK DI SINI !

Bioteknologi2000